• تولید اتوبوس کاهش یافت

    تصویر روز : بهمن ماه تولید انواع اتوبوس به طور میانگین ۷.۷ درصد کاهش یافت. به گزارش ایسنا، در این مدت تولید انواع اتوبوس از ۱۶۸ دستگاه در بهمن ماه […]