• تولید به شیوه سایپا

    تصویر روز: تولید در ایران مسیر بسیار پر مشقتی دارد ، به ویژه آنکه تولید در حوزه کالایی پیچیده نظیر «خودرو» باشد. دهها هزار قطعه با پراکندگی بالای هم از […]

    تولید ون افزایش یافت

    تصویر روز: آبان ماه امسال تولید انواع ون در خودروسازان داخلی به طور میانگین ۲۹۴.۱ درصد افزایش یافت. به گزارش ایسنا، در این مدت تولید انواع ون از ۱۷ دستگاه […]