• ایجاد ۹۶۰ هزار شغل جدید

    تصویر روز: رییس جمهوری در حاشیه آخرین نشست سال ۹۶ هیات وزیران گفت: آمار شاغلین در پاییز امسال از ۲۲ میلیون و ۳۰۰ هزار نفر به حدود ۲۳ میلیون و […]