• مولفه موثر پیشگیری از وقوع جرم آموزش است

    دکتر زهرا ایرج زاده مدرس دانشگاه و کارشناس عالی حقوقی با اشاره به امنیت مطلوب کشور اظهار داشت:به برکت نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران ،رهنمودهای فرمانده معظم کل قوا و تعهد قوه قضاییه و نیروهای مسلح ، امنیت ایران اسلامی در منطقه و جهان در جایگاه برتر است و همواره باید در مسیر دفاع از آرمان‌های اسلام ثابت قدم باشیم و جوانان با ترویج دین و مذهب در زندگی شخصی و جامعه به یاری اسلام بیایند و پرچم بزرگ اسلام و ایران امن را بالا نگه دارند .