• New title for a=>html, img=>alt
  • ایران قطب صنعت نمایشگاهی منطقه می شود

    تصویر روز: مدیرعامل شرکت سهامی نمایشگاه‌های بین المللی جمهوری اسلامی ایران، توسعه و افزایش صادرات با برگزاری نمایشگاه‌های بین‌المللی و حضور شرکت‌های ایرانی در رویدادهای برون مرزی را یکی از اهداف […]

    امداد نوروزی سایپا آغاز شد

    تصویر روز: طرح امداد خودرویی نوروز ۹۸ گروه خودروسازی سایپا با حضور مسئولین خودروسازی سایپا و رئیس پلیس راهور تهران آغاز شد. بهزاد پناهی مدیرعامل شرکت سایپا یدک در مراسم […]