• سامسونگ باید عذر خواهی کند

     تصور روز  :پس از بی احترامی سامسونگ به ورزشکاران ایرانی؛ وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات واکنش نشان داده و خواستار عذرخواهی شده است. یک منبع آگاه به خبرنگار خبرگزاری صدا و […]