• روابط تهران و پاریس بهتر می شود

    تصویر روز: سفیر پیشین فرانسه در ایران گفت: در صورت انتخاب فرانسوا فیون به عنوان رئیس جمهور فرانسه، روابط ایران و فرانسه بهتر خواهد شد. فرانسوا نیکولو، سفیر پیشین فرانسه […]