• فروش اقساط BYD S6 nv

    تصویر روز : با پیش پرداخت ۲۵ میلیون تومان خودروی BYD S6 تحویل و ۹۰ روز پس از ثبت نام پرداخت مرحله دوم انجام و مبلغ باقی مانده با اقساط […]