• بانک‌های بورسی تحت فشارند

    تصویر روز : قائم مقام بانک ملت با بیان اینکه نظام کارمزدی بازدارنده بانک هاست، تاکید کرد که بانک های بورسی تحت فشار هستند. علیرضا لگزایی در نشست چشم انداز […]