• ارزش لیر ترکیه سقوط کرد

    تصویر روز: ترکیه پس از بحران ارزی در مرداد سال گذشته و سقوط ارزش لیر، بار دیگر شاهد سقوط پنج درصدی ارزش پول ملی خود شد. به گزارش  ایرنا، لیر […]