• یکشنبه «عید سعید فطر» است

    تصویر روز: عضو ستاد استهلال دفتر رهبرمعظم انقلاب: از غروب شنبه ۱۰۰ گروه رصدی در استان‌های مختلف با بهره گیری از تجهیزات مناسب، برای دیدن هلال ماه شوال فعالیت خواهند […]