• محمدیان مشاور نعمت زاده شد

    تصویر روز:  تقی محمدیان از مدیر کلی دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت کنار رفت و این سمت مهم بدون مدیرکل و با سرپرستی علی خلج اداره می‌شود. […]