• پیش بینی نرخ تورم در سال ۹۷

    تصویر روز: با توجه به سیاست های اقتصادی دولت و تعهدی که برای پرداخت ۱۱ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان به مالباختگان موسسات اعتباری غیر مجاز برای خود ایجاد کرده، […]