• رونق خرید و فروش مسکن

    تصویر روز: وزیر از رونق خرید و فروش مسکن خبر داد وزیر راه و شهرسازی گفت: آمارهای بانک مرکزی حاکی از رونق خرید و فروش مسکن است. به گزارش پایگاه […]