• وضعیت درحال بهبود صنعت بیمه بعد از کرونا

  تصویر روز: گزارش سال 2021 موسسه سوئیس ری (گزارش سیگما) از تحولات صنعت بیمه جهان در سال 2020 و پیش بینی از وضعیت سال 2021 با تمرکز بر آثار پاندمی کووید 19 منتشر شد .
  به گزارش تصویر روز براساس اعلام سوئیس ری در سال 2020 حق بیمه تولیدی صنعت بیمه درجهان به نزدیک 3/6 هزار میلیارد دلار رسید . بدین ترتیب ضریب نفوذ جهانی بیمه به 4/7 درصد افزایش یافت. سهم بازارهای پیشرفته از این مقدار حق بیمه 4/81 درصد و سهم بازارهای نوظهور (بقیه جهان) 6/18 بود که 4/10 واحد درصد از سهم بازارهای نوظهور مربوط به صنعت بیمه چین میباشد. سهم بیمه های زندگی از کل حق بیمه تولیدی جهان نیز به 45 درصد رسید که حاکی از کاهش قابل ملاحظه سهم بیمه های زندگی نسبت به روند بلند مدت خود است. بدین ترتیب ضریب نفوذ بیمه های زندگی که غالبا بالاتر از بیمه های غیرزندگی بود به 3/3 درصد کاهش و ضریب نفوذ بیمه های غیرزندگی نیز به 1/4 درصد افزایش یافت. در سال 2020 ضریب نفوذ بیمه در بازارهای پیشرفته به 9/9 درصد، بازارهای نوظهور 4/3 درصد و چین 5/4 درصد رسید.
  وضعیت اقتصاد جهانی بعد از بحران کووید 19 با قدرت در حال بهبود است. بکارگیری سریع واکسن ها و محرک های مالی بزرگ دولتها از جمله پرداختهای انتقالی بی سابقه به خانوارها و کسب و کارها زمینه بازگشت اقتصادی پرقدرت تری را در سال 2021 نسبت به آنچه ما در سال گذشته پیش بینی کرده بودیم فراهم میکند. پیش بینی ما این است که تولید ناخالص داخلی جهان بعد از تجربه کاهش 7/3 درصدی در سال 2020 به میزان 8/5 درصد در سال جاری رشد خواهد کرد که ناشی از رشد اقتصادی 5/6 درصدی ایالات متحده و 3/8 درصدی چین در نتیجه رشد تقاضا برای خدمات خواهد بود (این دو کشور روی هم 45 درصد تولید ناخالص داخلی جهان را دارا هستند).
  اما عدم اطمینان نسبت به ظهور انواع مسری تر کووید 19 و توانایی واکسن ها جهت تحت کنترل گرفتن آن حکایت از آن دارد که بهبود وضعیت ممکن است سخت تر و ناپایدارتر از پیش بینی های موردی ما باشد.
  در این شرایط هر چند تقاضای بیمه به مدد بهبود رشد اقتصادی افزایش خواهد یافت اما احتمال بروز شرایط تورمی نگرانی ایجاد میکند. پیش بینی می شود تقاضای جهانی بیمه بالاتر از روند بلندمدت خود 3/3 درصد در 2021 و 9/3 درصد در 2022 رشد کند و بازگشت به وضعیت قبل از بحران کویید 19 در مقایسه با بحران جهانی 2008-2009 بسیار سریعتر اتفاق بیافتد. بهبود اقتصادی و قوی ترین رشد پایدار در نرخهای بیمه های غیرزندگی تجاری در 20 سال گذشته امسال حق بیمه ها را به میزان 10 درصد باالی مقادیر قبل از کووید 19 خواهد برد و حق بیمه تولیدی جهان را به بالای 7 هزار میلیارد دلار در پایان 2022 خواهد رساند.
  پاندمی کووید 19 پارادایم شیفت های مثبتی برای صنعت بیمه به ارمغان آورده است. یکی از آنها افزایش معنی دار در آگاهی های مردم نسبت به ریسک (توسعه فرهنگ بیمه) است که یکی از عوامل مؤثر محرک تقاضا برای بیمه به شما میرود. در همین راستا حق بیمه های درمان و حمایتی در سطج جهان به ترتیب 9/1 و 7/1 درصد در سال 2020 علی رغم اثر فاصله گذاری اجتماعی بر شبکه های توزیع بیمه، رشد کرد. در ارتباط با بنگاه ها نیز مشکالت ناشی از کووید 19 سبب گردید تا آگاهی های آنان درباره ریسک های مربوط به زنجیره های عرضه و امور سایبری بالاتر برود. پارادایم شیفت دوم شتاب تقاضا برای مبادلات برخط است. به همین دلیل بیمه گران مجبورند در تمامی نقاط تماس خود با طرفهای معامله پیشنهاد ارتباط دیجیتال ارائه کنند چون با بازیگران جدید و غیرسنتی که در حال ورود به بازار بیمه مصرف کننده هستند در حال رقابتند.
  تورم یک ریسک میان مدت کلیدی در بیمه های غیرزندگی است. بخاطر وجود تورم انتظار میرود حق بیمه های غیرزندگی بعد از رشد 5/1 درصدی سال 2020 امسال 8/2 درصد رشد کند. اما رشد و سودآوری در بیمه های اشخاص متعادل تر خواهد بود چون بیمه های اتومبیل تحت فشار رقابت و همچنین بازگشت به شرایط عادی پرداخت خسارت پس از یک دوره سودآوری غیرعادی در سال 2020، هستند. تصور نمیشود که تورم گذرای فعلی که متأثر از پادمی کووید 19 است به حدی برسد که اثر قابل توجهی روی بیمه گرها داشته باشد. اما دامنه نوسان بلندمدتی که دولتها و بانکهای مرکزی هنگام اولویت بندی سیاست های اصالحی خود در تورم ایجاد میکنند برای بیمه ها به ویژه برای بدهی های بلندمدت آنها ریسک دارد چون سبب میشود آنها در معرض افزایش ادعاهای خسارت در آینده قرار بگیرند. به نظر میرسد سود بیمه گری (صدور بیمه نامه) در بیمه های غیرزندگی باثبات بماند چون افزایش نرخها در بیمه های تجاری خسارتهای بالاتر بیمه مسوولیت در آمریکا و بیمه های اتومبیل در جهان را جبران خواهد کرد.
  به نظر میرسد در نتیجه اثر مثبت کووید 19 بر افزایش آگاهی های مصرف کننده نسبت به ریسک، حق بیمه های زندگی در سطح جهان با رشد معنی داری مواجه خواهد شد و رشدی بالاتر ازنرم بلندمدت خود را با 6/3 درصد در 2021 و 4 درصد در 2022 تجربه خواهد کرد. رشد بیمه های مصرف کننده ، نتیجه افزایش تقاضا برای بیمه های حمایتی خواهد بود در حالیکه رشد بخش پس اندازی بیمه های زندگی ناشی از رونق گرفتن بازارهای مالی و بهبود مستمر درآمدهای مصرف کننده خواهد بود. از اینرو انتظار میرود حق بیمه تولیدی بیمه های زندگی در جهان امسال از 3 هزار میلیارد دلار بگذرد. در سال 2020 بازار بیمه های زندگی بخاطر افت تقاضای بیمه های زندگی پس اندازی که 81 درصد کل حق بیمه های زندگی را شامل میشود به قیمتهای واقعی 4/4 درصد کاهش یافت.
  پیش بینی می شود نسبت به قبل از پاندمی کووید 19 سودآوری بیمه های زندگی در سال 2021 بصورت نسبی بهبود یابد.

 • ارسال نظر

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *