b02bc407 497a 4f3b 9f07 d77

خدمات جدید بیمه آسیا برای پرستاران

تصویر روز: بیمه آسیا به منظور حمایت از کادر درمان در همه گیری ویروس کرونا، پوشش جدید مسئولیت ارائه خدمات پرستاری در منازل را ارائه می کند.

به گزارش تصویر روز در پی شیوع گسترده ویروس کرونا و دشواری های مراقبت از بیماران در بیمارستان ها و مراکز درمانی، نیاز به ارائه خدمات مراقبتی در منازل افزایش یافته است. مدیریت بیمه های مسئولیت بیمه آسیا به منظور تسهیل در ارائه خدمات پزشکی در خانه و حمایت از کادر درمان، اقدام به طراحی پوشش جدید مسئولیت ارائه خدمات پرستاری در منازل تحت بیمه نامه مسئولیت حرفه ای پیراپزشکان کرده است .

بنابر این گزارش، پرستارانی که وظیفه ارائه خدمات درمانی و مراقبتی به بیماران(وفق دستور پزشک ) در محل سکونت آنها را برعهده دارند، در قبال عملکردشان نسبت به بیماران مسئول هستند و چنانچه در زمان انجام خدمات مراقبتی و پرستاری، به دلیل خطا، اشتباه، غفلت و یا قصور، باعث ایجاد آسیب جسمانی، روانی و یا فوت بیمار شوند، موظف به جبران خسارت وارده خواهند بود .

این گزارش می افزاید: پرستاران با خرید بیمه نامه”پرستار در منزل” تحت بیمه مسئولیت پیراپزشکان، می توانند مسئولیت حرفه ای خود را در قبال بیماران خود، تحت پوشش قرار دهند و در صورت وقوع حوادث احتمالی برای بیماران، برای جبران خسارت ها، از این بیمه نامه استفاده کنند.

گفتنی است، بیمه نامه پیراپزشکان با تخصص پرستار در منزل، صرفاً به آن دسته از پرستاران مورد تائید سازمان نظام پرستاری که دارای قرارداد معتبر با شرکت های ارائه خدمات پیراپزشکی (درمانی) درمنزل بوده و در محل سکونت بیمار به کارگمارده می شوند، ارائه می شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *