chek.2

آمار بانک مرکزی از چک‌‌های برگشتی

تصویر روز: آمار چک های مبادله شده در بهمن 1400 نشان می دهد که در این ماه به طور متوسط، از هر 100 فقره چک 9 فقره و از هر 100 میلیون چک 12 میلیون برگشت خورده که نسبت به مدت مشابه سال قبل بهبود یافته است.

 بنابر جدیدترین گزارش بانک مرکزی که مطابق روند هر ماه، آمار چک های مبادله شده را منتشر کرده است، در بهمن سال 1400 در مجموع 6.3 میلیون فقره چک به ارزش 265.9 هزار میلیارد تومان مبادله شد که از این میان، 567 هزار فقره چک به ارزش 32.2 هزار میلیارد تومان برگشت خورده است.

بنابراین، نسبت تعداد و ارزش چک های برگشتی به مبادله شده در این ماه به ترتیب برابر با 9 درصد و 12 درصد بوده است.

همچنین در ماه دی پارسال نیز در مجموع 6.5 میلیون فقره چک به ارزش 269.7 هزار میلیارد تومان مبادله شده بود که سهم چک های برگشتی برابر با 553 هزار فقره به ارزش 30.5 هزار میلیارد تومان بوده است.

از این رو در دی 1400 نسبت تعداد و ارزش چک های برگشتی به مبادله شده به ترتیب برابر با 8.5 درصد و 11.3 درصد بوده است.

مقایسه آذر و دی سال 1400 مشخص می کند نسبت تعداد چک های برگشتی به مبادله شده 6 درصد افزایش یافته و نسبت ارزش چک های برگشتی به مبادله شده نیز با افزایش 6.2 درصدی همراه بوده است.

به گزارش فارس همچنین آمار مربوط به یک سال منتهی به بهمن ماه سال 1400 نیز نشان می دهد که در این بازه زمانی، در مجموع 84.1 میلیون فقره چک به ارزش 2713.3 هزار میلیارد تومان مبادله شده که میزان چک های برگشتی به اندازه 7.566 میلیون فقره به ارزش 327.3 هزار میلیارد تومان بوده است؛ از این رو نسبت تعداد و ارزش چک های برگشتی به مبادله شده برابر با 8.9 درصد و 12 درصد بوده است.

از طرف دیگر در یک سال منتهی به بهمن سال 1399 در مجموع 101.9 میلیون فقره چک به ارزش 2092.1 هزار میلیارد تومان مبادل شده که سهم چک های برگشتی 10.244 میلیون فقره چک به ارزش 235.5 هزار میلیارد تومان بوده که نسبت تعداد و ارزش چک های برگشتی به مبادله شده به ترتیب برابر با 10 درصد و 11.3 درصد بوده است.

از این رو مقایسه بین یک سال منتهی به بهمن ماه 1400 و یک سال منتهی به بهمن سال 1399، نشان می دهد که نسبت تعداد چک های برگشتی به مبادله شده با کاهش 10.5 درصدی و نسبت ارزش چک های برگشتی به مبادله شده با افزایش 7 درصدی همراه بوده است.

در یک سال منتهی به بهمن سال 1397، یعنی قبل از اجرای قانون جدید چک، نسبت تعداد و ارزش چک های برگشتی به مبادله شده به ترتیب برابر با 13.2 و 15.7 درصد بوده است. از این رو آمار مربوط به دوره مشابه در سال 1400 حکایت از بهبود 32 درصدی در نسبت تعداد و بهبود 23 درصدی در نسبت ارزش چک های برگشتی به مبادله شده دارد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *