tamadon

بازدهی بالاتر از شاخص بورس صندوق های سهامی تامین سرمایه تمدن

تصویر روز: بررسی عملکرد تیر ماه سال 1401 نشان می دهد بازدهی سرمایه گذاری در صندوق های سهامی ثروت آفرین تمدن و صندوق آرمان آتیه درخشان مس یک درصد بالاترازعملکرد شاخص بورس تهران بوده است.

به گزارش روابط عمومی تامین سرمایه تمدن ، طی تیر ماه1401، صندوقهای سهامی ثروت آفرین تمدن رتبه 8 و صندوق آرمان آتیه درخشان مس رتبه 10 بازدهی صندوقهای سهامی بازار را به خود اختصاص دادند.
بنابر این گزارش ، صندوق ثروت آفرین تمدن ، صندوق سهامی برمبنای صدور و ابطال است که ارزش دارایی در حدود 7000هزار میلیارد ریال دارد. صندوق آرمان آتیه درخشان مس ، صندوق سهامی قابل معامله با ارزش دارایی های حدود 3000میلیارد ریال می باشد.
همچنین طی همین ماه، صندوق مختلط گوهرنفیس تمدن در رتبه 5 بازدهی صندوقهای مختلط قرار گرفت. این صندوق با ارزش دارایی های در حدود 2000 میلیارد ریال 3درصد بازدهی بهتر نسبت به شاخص کل داشت.
به گزارش روابط عمومی ، شرکت تأمین سرمایه تمدن در حال حاضر مدیریت 7 صندوق سرمایه‌گذاری مشترک و 4 صندوق بازارگردانی را به عهده دارد.
صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک این مجموعه شامل چهار صندوق سرمایه‌گذاری درآمد ثابت، دو صندوق صندوق سرمایه‌گذاری در سهام و یک صندوق سرمایه‌گذاری مختلط است.
صندوق‌های سرمایه‌گذاری درآمد ثابت تحت مدیریت مجموعه تمدن متشکل از گنجینه زرین شهر، اندوخته توسعه صادرات آرمانی، پاداش اعتماد تمدن و صندوق قابل معامله پاداش سهامداری توسعه یکم با نماد سپاس می‌باشد. صندوق‌های سرمایه‌گذاری درآمد ثابت با هدف ایجاد درآمد ثابت و با ریسک بسیار پایین برای سرمایه‌گذاران صندوق می‌باشد. از این رو این صندوق مناسب سرمایه‌گذارانی می‌باشد که به دنبال ریسک بسیار پایین می‌باشند. سرمایه‌گذاری در این صندوق‌های برای تمام افق‌های زمانی کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت مناسب می‌باشد.
دو صندوق ثروت آفرین تمدن و آتیه درخشان مس صندوق‌های مشترک سرمایه‌گذاری در سهام تحت مدیریت تأمین سرمایه تمدن هستند. صندوق ثروت آفرین تمدن صدور و ابطالی و صندوق آرمان آتیه درخشان مس قابل معامله با نماد آتیمس می‌باشد. صندوق‌های سرمایه‌گذاری در سهام با هدف جمع آوری سرمایه از سرمایه گذاران و تشکیل پرتفویی از اوراق بهادار تشکیل شده است تا بتواند در مقابل پذیرش ریسک، بازدهی مناسبی برای سرمایه گذاران حاصل آورد. این صندوق با بکارگیری نیروهای متخصص و با استفاده از صرفه های حاصل از مقیاس و با مدیریت ریسک از طریق تشکیل سبدی از دارایی ها، در پی نیل به اهداف فوق می باشد.
صندوق مختلط گوهر نفیس تمدن را می‌توان از نظر ریسک و بازده حد واسط صندوق‌های سهامی و صندوق‌های درآمد ثابت دانست. این صندوق با سرمایه‌گذاری متعادل در اوراق بهادار با درآمد ثابت و سهام متمرکز بر ایجاد سود معقول متناسب با ریسک کمتر نسبت به صندوق‌های سهمی است. این صندوق مناسب سرمایه‌گذارانی است که از ریسک‌پذیری متوسط برخوردار هستند و به دنبال کسب بازده به فراخور میزان ریسک‌پذیری خود می‌باشند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *