بازار مسکن همچنان کساد است

تصویر روز: مرکز آمار ایران اطلاعات قیمت و اجاره مسکن در نقاط شهری کشور در نیمه اول ۱۳۹۴ را منتشر کرد. بر پایه این گزارش، متوسط قیمت خرید و فروش هر متر مربع زمین یا زمین ساختمان های مسکونی کلنگی معامله شده از طریق بنگاه های معاملات ملکی در کل کشور ۱۱۷۴۴ هزار ریال بوده که نسبت به دوره قبل ۰.۷ درصد کاهش و نسبت به دوره مشابه سال قبل ۱.۵ درصد افزایش داشته است (متوسط دوره های قبل با استفاده از روش جدید محاسبه شده است)؛ همچنین تعداد معاملات فروش زمین یا زمین ساختمان های مسکونی کلنگی انجام شده از طریق بنگاه های معاملاتی ملکی در کل کشور نسبت به دوره قبل ۲۱.۰ درصد و نسبت به دوره مشابه سال قبل ۳۶.۰ درصد، کاهش داشته است.

در میان استان های کشور، بیشترین متوسط قیمت خرید و فروش یک متر مربع زمین یا زمین ساختمان های مسکونی کلنگی معامله شده ۳۹۴۲۴ هزار ریال در استان تهران و کمترین آن ۵۸۵ هزار ریال در استان کهگیلویه و بویراحمد بوده است. همچنین کمترین میزان قیمت خرید و فروش یک متر مربع زمین یا زمین ساختمان های مسکونی کلنگی مربوط به استان یزد با ۷۵ هزار ریال و بیشترین میزان آن در استان تهران با ۲۵۰۰۰۰ هزار ریال به دست آمده است.

متوسط قیمت خرید و فروش زیربنای مسکونی

متوسط قیمت خرید و فروش هر متر مربع زیربنای مسکونی معامله شده از طریق بنگاه های معاملاتی ملکی در سطح کل کشور ۱۴۷۵۸ هزار ریال بوده که نسبت به دوره قبل ۱.۲ درصد کاهش و نسبت به دور مشابه سال قبل ۳.۰ درصد افزایش داشته است (متوسط دوره های قبل با استفاده از روش جدید محاسبه شده است). همچنین تعداد معاملات فروش هر متر مربع زیربنای مسکونی معامله شده از طریق بنگاه های معاملاتی ملکی در سطح کل کشور نسبت به دوره قبل ۱۵.۱ درصد و نسبت به دوره مشابه سال قبل ۲۴.۴ درصد، کاهش داشته است.

مقایسه متوسط قیمت خرید و فروش هر متر مربع زیربنای مسکونی در میان استان های کشور نشان می دهد که بیشترین آن ۳۴۸۳۱ هزار ریال در استان تهران و کمترین آن ۱۸۲۱ هزار ریال در استان کهگیلویه و بویراحمد بوده است. از سوی دیگر، کمترین قیمت خرید و فروش هر متر مربع زیربنای مسکونی در معاملات انجام شده در این دوره مربوط به استان خوزستان با ۹۸ هزار ریال و بیشترین میزان آن متعلق به استان تهران با ۲۴۶۴۲۹ هزار ریال بوده است.

متوسط اجاره ماهانه

متوسط اجاره ماهانه به علاوه سه درصد ودیعه پرداختی برای اجاره یک متر مربع زیربنای مسکونی از طریق بنگاه های معاملاتی ملکی در سطح کل کشور ۷۴۶۵۳ ریال بوده که نسبت به دوره قبل ۷.۷ درصد و نسبت به دوره مشابه سال قبل ۱۰.۴ درصد افزایش داشته است (متوسط دوره های قبل با استفاده از روش جدید محاسبه شده است)؛ همچنین تعداد معاملات اجاره ماهانه به علاوه سه درصد ودیعه پرداختی برای اجاره یک متر مربع زیربنای مسکونی از طریق بنگاه های معاملات ملکی در سطح کل کشور نسبت به دوره قبل ۲۱.۴ درصد افزایش و نسبت به دوره مشابه سال قبل ۹.۰ درصد کاهش داشته است.

در میان استان های کشور بیشترین متوسط اجاره ماهانه به علاوه سه درصد ودیعه پرداختی برای اجاره هر متر مربع زیربنای مسکونی معامله شده ۱۷۸۰۴۶ ریال در استان تهران و کمترین آن ۲۰۳۹۲ ریال در استان چهارمحال و بختیاری بوده است. همچنین کمترین اجازه ماهانه به علاوه سه درصد ودیعه پرداختی برای اجاره هر متر مربع زیربنای مسکونی این دوره مربوط به استان قزوین با ۱۷۲۴ ریال و بیشترین آن مربوط به استان تهران با ۹۵۰۰۰۰ ریال بوده است. مهر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *