6044

توسعه یا توسعه

روابط عمومی ها می توانند با جایگاهی که در هدایت ارتباطات دارند حلقه واسط میان توسعه صنعت بیمه در فضای توسعه اقتصادی با توسعه ابزارهای فنی برای استفاده بیشتر خدمات بیمه باشند

تصویر روز: توسعه در مفهوم، با دو کلمه Development  و Propagation شناخته می شود. کلمه اول از تغییر در شرایط و ایجاد مرحله‌ای جدید منشعب می شود. کلمه دوم به معنای نشر و گسترش وسیع و تبلیغ یک ایده است. از این رو نقش روابط عمومی‌ها در توسعه دانش بنیان صنعت بیمه بیشتر در قالب propagation نمود پیدا می کند. مع هذا شناخت فضای دانش بنیان اولین قدم در توسعه آن است. دانش به تنهایی امری است که می توان گفت مدت هاست شکل در دسترس به خود گرفته و عموم می توانند از آن استفاده کنند. لذا پرسیدن این سوال که ” امر دانش که خود بر اساس تجربه به دست می آید، چرا بنیان توسعه در صنعت بیمه قرار نگرفته است” و پرداختن به گزاره “توسعه دانش بنیان مغفول مانده و یا در عین توسعه مورد توجه قرار گرفته” بیشترین کمک را به پیدا کردن جایگاه روابط عمومی ها در این موضوع می کند.

همواره ایجاد حلقه واسط میان اموری که مفهوم پیشرفت را در خود جای داده اند می تواند بیشترین کمک را به توسعه کند. این حلقه واسط، عرصه ای است که روابط عمومی ها می توانند عملکرد واقعی خود را در امر توسعه نشان دهند. توسعه صنعت بیمه با نظر به جایگاه مالی خود در اقتصاد کشور، مشتقی از توسعه اقتصادی است. هر مقدار که اقتصاد توسعه پیدا کند، به تبع آن خدمات بیمه ای بیشتر مورد توجه و استفاده بخش های مختلف اقتصادی قرار می گیرد. اما گاهی اوقات مفاهیم جدیدی در فضای اقتصادی تبلور می یابند که خود عرصه هایی برای توسعه هستند. به طور مثال می دانیم که حمل و نقل اساس توسعه است. تا زمانی که حمل و نقل در حد اعلای خود مورد استفاده قرار نگیرد، بحث توسعه ابتر می ماند. در کنار این موضوع اضافه شدن برنامه ریزی به حمل و نقل می تواند توسعه را زمان بندی کرده و سرعت بخشد. برنامه ریزی در اینجا عرصه جدیدی است که حلقه واسط توسعه حمل و نقل با هر آن چیزی که به زمانبندی وابسته باشد می شود و توسعه به مفهوم اساسی را گسترش می دهد.

این مثال می تواند چراغ راه درک جایگاه روابط عمومی ها در توسعه صنعت بیمه به طور عام و توسعه دانش بنیان به طور خاص باشد. روابط عمومی ها می توانند با جایگاهی که در هدایت ارتباطات دارند حلقه واسط میان توسعه (development) صنعت بیمه در فضای توسعه (development) اقتصادی با توسعه (propagation) ابزارهای فنی (که نیاز به دانش برای ساخت آن است) برای استفاده بیشتر خدمات بیمه باشند.

نگاهی که از این درک به دست می آید راه حل حضور موثر روابط عمومی ها در توسعه دانش بنیان صنعت بیمه خواهد بود. اما این جایگاه و حضور موثر نیز تنها با همراهی مدیران ارشد شرکت های بیمه و سازمان ناظر به دست آمده و مشروعیت توسعه دانش بنیان نیز با فضا سازی برای روابط عمومی ها جهت انجام وظایف خود به عنوان حلقه واسط محقق می شود.

علی کارخانه – مدیرروابط عمومی و بین الملل بیمه پاسارگاد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *