تصویر روز: بانک ملت در شش ماهه اول سال 1401 با کسب سود خالص 117 هزار میلیارد ریالی و رشد بیش از 281 درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته بر اساس صورت های مالی حسابرسی شده، عملکرد خیره کننده خود را تداوم بخشید.