روغن موتور

همسان سازی بازار روغن موتور کشور

ستاد تنظیم بازار، همسان سازی قیمت گذاری روغن موتور را تصویب کرد

ستاد تنظیم بازار، همسان سازی قیمت گذاری روغن موتور را تصویب نمود تا این اقدام ویژه در قالب اصلاح ساختاری و‌ شفافیت این بازار رانتی به نام دولت خدمت ثبت گردد.

در یکی از آخرین جلسات ستاد تنظیم بازار دولت شهید رییسی، تصمیمی مبتنی بر همسان سازی قیمت گذاری روغن موتور در جهت شفاف سازی بازار پیچیده این صنعت گرفته شد.
بدیهی است که این اقدام در بازاری که سالهاست درگیر یک فساد ساختار یافته است، جای تقدیر دارد؛ چرا که در حالی که روغن موتور کالایی مشمول قیمت‌گذاری است، غیر از چهار پالایشگاه روانکار، مابقی مشمول قیمت گذاری نیستند. از طرف دیگر، با وجود تولید مشابه پالایشگاه های روغن سازی، قیمت های متفاوت و بعضا با اختلاف بیش از ۵۰ درصدی دارند.
به منظور پایان دادن به چنین وضعیتی، سرانجام با آسیب شناسی این بازار و‌ رانت گسترده توزیعی، ستاد تنظیم بازار در روز دوشنبه همسان سازی قیمت گذاری روغن موتور را تصویب نمود تا این اقدام ویژه در قالب اصلاح ساختاری و‌ شفافیت این بازار رانتی به نام دولت خدمت ثبت گردد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *