• New title for a=>html, img=>alt
 • آموزش راهکار کنترل ریسک در صنعت بیمه

  تصویر روز: شرکت ها و سازمان های امروزی که در پی رقابت و حفظ مشتریان خود هستند نیازمند دستیابی به نیروی انسانی توانمند، راضی و متعهد هستند. در شرایط بازار رقابتی نیروی انسانی کارآمد و متعهد شاخص اصلی برتری یک شرکت نسبت به شرکتهای دیگر است.
  شناسایی، پرورش و هدایت پتانسیل¬ها و شایستگی¬های نیروی انسانی در حیات سازمان در فضای رقابتی نقشی کلیدی دارد، به همین دلیل هر گونه بی توجهی به این شایستگی ها به عنوان منابع استراتژیک و سرمایه¬های دانشی باعث قربانی شدن سازمان در برابر تغییر و تحولات می¬شود و سازمان را در جریان مواجهه با رقبا با مشکل جدی روبرو خواهد کرد.
  سازمان های هوشمند با آموزش نیروی انسانی و مسلح کردن افراد به علم روز در زمینه فعالیت¬های خود اقدام به توانمندسازی و تقویت افراد و سازمان، ضمن پایان دادن به ناتوانی خود در برابر رقبا توانمندتر و با دانش¬تر عمل می¬کنند.
  کانگرو کاننگو، توانمندســازی را فراینــد افــزایش احســاس خودکارآمدی در افراد از راه شناسایی و حذف شرایطی که موجب ناتوانی کارکنـان شـده است، تعریف می¬کنند.
  بلانچارد توانمندسازی را به معنای قدرت بخشیدن میداند و این یعنی به افراد کمک شود تا احساس اعتماد بـه نفـس خـود را بهبـود بخشـند، بـر نـاتوانی یـا درماندگی خود چیره شوند و در افراد شور و شوق فعالیت ایجاد و انگیزه¬های درونی آنان برای انجام دادن وظیفه بسیج شود.
  از پیامدهای ارزشمند آموزش، صلاحیت بخشی و احراز شایستگی حرفه¬ای برای کارکنان سازمان است. در سازمانی که برای شایستگی نیروی انسانی هزینه و سرمایه¬گذاری انجام می¬شود؛ فرد از دانش، مهارت و توانایی لازم برای انجام شغل برخوردار است و می¬تواند مسائل و وظایف شغل را به طور مستقل و انعطاف¬پذیر انجام دهد و توان و تمایل به برنامه-ریزی برای آینده در حوزه کاری خود و سازمان متبوعش را دارد.
  با عنایت به اهمیت توانمندسازی و شایستگی¬های حرفه¬ای کارکنان در بهبود کیفیت خدمت، سازمان¬ها تلاش می¬کنند که کارکنان خود را به منظور ارائه خدمات با کیفیت¬تر، توانمند ساخته و از این طریق سطح شایستگی حرفه¬ای آنان را ارتقا دهند.
  شرکت¬های بیمه با توجه به حضور در یک فضای رقابتی نیازمند الگوسازی و پیاده کردن شیوه¬های نوین آموزشی هستند تا از این طریق ضمن توانمندسازی کارکنان به ارتقا جایگاه کارکنان در راستای احراز صلاحیت حرفه¬ای آنها اقدامات عملی را انجام دهند.
  صنعت بیمه برای بقا و ارتقا جایگاه خود در اقتصاد کشور نیازمند توجه به آموزش در دو حوزه است و به نظر می¬رسد با توجه و تمرکز بر این دو بخش می¬تواند شرایط توسعه بیمه را در کشور فراهم کند.
  دست¬اندرکاران صنعت بیمه در شرایط فعلی اقتصاد ایران باید برنامه¬ریزی آموزشی را هم برای کارکنان و هم برای مردم که به نوعی مروجین فرهنگ بیمه هستند را در دستور کار قرار دهند. آموزش کارکنان به عنوان عوامل اجرایی و بازیگران اصلی صنعت بیمه لازم است اولین اولویت آموزشی صنعت باشند، با وجود کارکنان توانمند و با دانش است که اعتماد عمومی به صنعت بیمه بیشتر می¬شود و زمینه تعامل صنعت و مردم فراهم می شود.
  شاید بحث از آموزش در بین مردم کلی و دشوار باشد ولی با توجه به عدم آگاهی مردم از مزایا و منافعی که خدمات صنعت بیمه می¬تواند برای آینده آنها داشته باشد ارائه آموزش¬های عمومی بیمه و معرفی ابعاد و شرایط استفاده از خدمات صنعت بیمه در جامعه برای صنعتی که در شرایط سخت اقتصادی حامی مردم است امری ضروری به نظر می¬رسد.
  پرواضح است؛ صنعت بیمه با تدارک و تدوین برنامه¬های آموزشی، باید در صدد توانمندسازی و ارتقا شایستگی حرفه¬ای کارکنان اقدامات فوری را به عمل آورد، بطوری که برخورداری از کارکنان با دانش فنی بالا و توانمند در تعامل با مردم می¬توان به آینده صنعت بیمه امیدوار شد.
  صنعت بیمه برای تأمین آینده جامعه باید امروز با آموزش کارکنان و برنامه¬ریزی لازم برای آموزش آحاد جامعه برنامه داشته باشد، تأمین آینده صنعت بیمه به آگاهی مردم از مزایای بیمه و منافع آن برای مردم گره خورده است، بدیهی است صنعت بیمه قوی و توانمند است که می¬تواند در روزهای سختی به مردم کمک کند.
  داشتن استراتژی آموزشی برای صنعت بیمه می¬تواند عاملی موثر برای کاهش ریسک در جامعه به سودآوری شرکت¬های بیمه منتهی شود. شرکت¬های بیمه در راستای حفظ و ارتقا جایگاه صنعت بیمه و به منظور تأمین منافع ذینفعان خود لازم است با برنامه¬ریزی آموزشی زمینه سرمایه¬گذاری در آموزش عمومی بیمه برای آحاد جامعه را در دستور کار قرار دهند تا از این طریق بسترهای ریسک¬های موجود در جامعه را کنترل نمایند.
  متأسفانه طی سال¬هایی که از عمر بیمه در کشور می¬گذرد کمتر به آموزش به عنوان یکی از منابع سودآوری و سرمایه¬گذاری در صنعت بیمه توجه شده است و اگر آموزشی هم وجود دارد صرفا آموزش ضمن خدمت برای کارکنان صنعت بوده است.

  بهروز میرزایی

   

 • ایران خودرو

 • ارسال نظر

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

  دو × 3 =