tolid.5

شرایط پرداخت غرامت دستمزد به بیمه شدگان

تصویر روز: مدیر کل امور بیمه شدگان سازمان تامین اجتماعی گفت: پرداخت غرامت دستمزد به بیمه شدگان مشمول قوانین کار و تامین اجتماعی بر عهده سازمان تامین اجتماعی است که با توجه به تسهیلات و تمهیدات فراهم شده به دلیل شیوع بیماری کرونا، امکان ارائه درخواست غیرحضوری برای دریافت تمامی تعهدات کوتاه مدت از جمله غرامت دستمزد ایام بیماری در سایت رسمی این سازمان مقدور است و بیمه شدگان می توانند صرفاً با ارائه تصویر گواهی پزشک معالج و بدون مراجعه به شعبه بصورت علی الحساب از غرامت دستمزد بهره مند شوند.
به گزارش روابط عمومی سازمان تامین اجتماعی، مهدی شکوری گفت: به استناد بند «9» ماده (2) قانون تامین اجتماعی، غرامت‌ دستمزد به‌ وجوهی‌ اطلاق‌ می‌شود که در ایام‌ بارداری‌، بیماری‌ و عدم‌ توانایی‌ موقت‌ اشتغال‌ به‌ کار و عدم‌ دریافت‌ مزد یا حقوق‌ به‌ حکم‌ این‌ قانون به‌ جای‌ مزد یا حقوق‌ به بیمه‌ شده‌ پرداخت‌ می‌شود و حسب ضوابط مقرر در ماده (59) قانون مذکور، به بیمه‌ شدگانی‌ که‌ تحت‌ معالجه‌ و یا درمان های ‌توان بخشی ‌قرار می‌گیرند و بنا به‌ تشخیص‌ «سازمان‌ تامین اجتماعی» موقتاً قادر به‌ کار نیستند به‌ شرط‌ عدم‌ اشتغال‌ به‌ کار و عدم ‌دریافت‌ مزد یا حقوق و‌ با رعایت ‌شرایطی، غرامت‌ دستمزد ایام بیماری پرداخت می شود.
وی در توضیح شرایط پرداخت غرامت دستمزد به بیماران مبتلا به کرونا افزود: باید بیمه‌ شده‌ بر اثر حوادث‌ ناشی‌ از کار و غیر ناشی‌ از کار یا بیماری های‌ حرفه‌ای‌ تحت‌ درمان‌ قرار گرفته‌ باشد. همچنین در صورتی که‌ بیمه‌ شده‌ به‌ سبب‌ بیماری‌ و طبق‌ گواهی‌ پزشک احتیاج‌ به‌ استراحت‌ مطلق‌ یا بستری‌ شدن‌ داشته‌ باشد و در تاریخ ‌اعلام‌ بیماری‌ مشغول‌ به‌ کار بوده‌ و یا در مرخصی‌ استحقاقی ‌باشد.
شکوری گفت: در صورت فوت بیمه شده و احراز شرایط قانونی ( موضوع ماده 80 قانون تامین اجتماعی ) برای بازماندگان واجد شرایط از سوی سازمان تامن اجتماعی مستمری برقرار خواهد شد و همچنین به موجب ماده 85 قانون کمک هزینه کفن و دفن نیز به بازماندگان پرداخت می شود.
وی در پاسخ به سئوال پرداخت دیه به بیمه شده از سوی کارفرما گفت: پرداخت هزینه های درمان یا پرداخت دیه¬ توسط کارفرما در صورتی که فوت بیمه شده صرفاً ناشی از بیماری از جمله کرونا باشد در مقررات قانون تامین اجتماعی پیش بینی نشده است.
مدیر کل امور بیمه شدگان سازمان تامین اجتماعی تصریح کرد: به موجب ماده (66) قانون تامین اجتماعی، در صورتی که ثابت شود وقوع حادثه مستقیماً ناشی از عدم رعایت مقررات حفاظت فنی و ایمنی و یا عدم رعایت احتیاط لازم از طرف کارفرما یا نماینده وی باشد، در این صورت پرداخت خسارات وارده به سازمان تامین اجتماعی از قبیل هزینه های مربوط به معالجه، غرامات و مستمری ها در صورت تایید مراجع ذیصلاح به عهده کارفرما است. بنابراین بروز حوادث قهریه و غیر مترقبه از جمله شیوع بیماری کرونا و گستردگی آن در سطح کشور که از اختیار کارفرما خارج است، مشمول خسارات ماده قانونی مذکور نخواهد بود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *