chek.1

وصول ۹۳۳ هزار فقره چک رمزدار در کشور

تصویر روز: براساس آمار بانک مرکزی ۹۳۳ هزار فقره چک رمزدار در اسفند ماه ۹۸ در کشور وصول شد.

به گزارش ایبِنا، براساس تازه‌ترین بانک مرکزی بالغ بر ٩٣٣ هـزار فقره چک رمزدار به ارزشی بیش از ١٧٦٩ هزار میلیارد ریال در اسفندماه ٩٨ در کل کشور وصول شد که نسبت به ماه قبل از نظر تعداد و مبلغ به ترتیب ۴.۵ درصد و ۱۰.۶ درصد افزایش داشته است. در ماه مورد بررسی در استان تهران حدود ٢٨٥ هزار فقـره چک رمزدار به ارزشی بیش از ١٠٠٧ هزار میلیارد ریال وصول شد.

در ماه مذکور ۴۸ درصد از تعداد چک‌های رمزدار وصولی در سه استان تهران (۳۰.۵ درصد)، اصفهان (٩ درصد) و خراسان رضوی (۸.۵ درصد) وصول گردیده است که بیش‌ترین سهم را در مقایسه با سایر استان‌ها دارا بوده‌اند. همچنین ۶۸.۱ درصد از ارزش چک‌های فوق در استان‌های تهران (۵۶.۹ درصد)، اصفهان (۵.۹ درصد) و خراسان رضوی (۵.۳ درصد) وصول شده است.

چک‌های وصولی بر حسب عادی و رمزدار

در اسفندماه ٩٨ در کل کشور بالغ بر ٩ میلیون و ۴۰۰ هزار فقره چک وصول شد که از این تعداد حدود ٨ میلیون و ۵۰۰ هزار فقره عادی و بیش از ۹۰۰ هزار فقره رمزدار بوده است. بر این اساس در کل کشور ۹۰.۱ درصد از کل تعداد چک‌های وصولی، عادی و ۹۰.۹ درصد رمزدار بوده است.

در ماه مورد بررسی در کل کشور حدود ٣٠٨٧ هزار میلیارد ریال چک وصول شد که حدود ١٣١٨ هزار میلیارد ریال چک عادی و بالغ بر ١٧٦٩ هزار میلیارد ریال چک رمزدار است. به عبارتی در کل کشور ۴۲.۷ درصد از کل ارزش چک‌های وصولی، عادی و ۵۷.۳ درصد رمزدار بوده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *