• قیمت شیرینی امسال افزایش نمی یابد

  تصویر روز: رئيس اتحاديه دارندگان قنادي، شيريني و کافه قنادي تهران اظهار کرد: واسطه‌ها روغن را احتکار مي‌کنند يا اينکه به چند برابر قيمت در بازار سياه مي‌فروشند. از کارخانه روغن را ۱۲۰ هزار تومان مي‌خرند و در ميدان محمديه يا بازار مولوي ۵۰۰ هزار تومان مي‌فروشند.

  علي بهرمند در مورد روغن مورد نياز واحدهاي قنادي اظهار داشت: متاسفانه واحدهاي توليدي روغن محصولات خود را در اختيار قنادي ها قرار نميدهند و روغن در اختيار واسطه ها قرار ميگيرد که اين موضوع بستر افزايش قيمت و ايجاد بازار سياه براي روغن شده است. بطوريکه همکاران من نميتوانند با قيمت کارخانه روغن پيدا کنند و بايد براي تهيه روغن واحد توليدي خود چند برابر قيمت پول پرداخت کند که با همين قيمت نيز مشخص نيست که بتوانند روغن پيدا کنند يا خير.

  وي اضافه کرد: براي تهيه شيرينيهاي خشک براي اسفندماه بايد کار از امروز شروع شود. ولي متاسفانه به علت نبود مواد اوليه مانند روغن هيچ يک از قنادان اين کار را شروع نکردهاند.

  رئيس اتحاديه دارندگان قنادي و شيريني تهران با اشاره به بازار سياه روغن خاطرنشان کرد: واسطهها روغن را احتکار ميکنند يا اينکه به چند برابر قيمت در بازار سياه ميفروشند. از کارخانه روغن را ۱۲۰ هزار تومان ميخرند و در ميدان اعدام يا بازار مولوي ۵۰۰ هزار تومان ميفروشند. ۳۵۰ تن روغن سهميه به ما داده بودند که به هر واحد بين ۱۰ تا ۱۵ روغن داده شد که به مصرف ماهانه هم نميرسد. بنابراين واحدهاي شيريني فروشي نميتواند روغن احتکار کرده باشند.

  وي افزود: قبلا شکر را ۷۵۰۰ تا ۸ هزار تومان مي خريديم بود که با مصوبه جديدي به قيمت ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان درب کارخانه رسيده که تا به دست قناد برسد به قيمت ۱۲ هزار تومان ميرسد. آقاي تابش، رييس سازمان حمايت در مصاحبهاي گفتند که اين مصوبه غيرقانوني است اما ترتيب اثري داده نشد و به همان قيمت اعلامي ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان در بازار در حال فروش است. البته شکر موجود است و کمبودي نيست اما با قيمت زيادي فروخته ميشوند.

  بهرمند تصريح کرد: تا آخر سال و همينطور شب عيد هيچ برنامهاي براي افزايش قيمت شيريني نداريم. وقتي قيمت مواد اوليه افزايش مييابد طبيعتا در قيمت نهايي نيز تاثيرگذر است اما هيچ برنامهاي براي افزايش قيمت نداريم.

 • ارسال نظر

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *