• ۲۹۲ قطعه‌ساز وام گرفتند

    تصویر روز: معاون مالی و اقتصادی گروه سایپا از پرداخت تسهیلات بانکی به ۲۹۲ قطعه ساز طرف قرارداد از سوی بانک مهر اقتصاد خبر داد. به‌ گزارش ‌ایسنا، مهدی محمدرضایی، […]