• تیبا ۲ ستاره شد

    تصویر روز :  براساس گزارش ارزشیابی کیفی خودرو مربوط به دی ماه ١٣٩۶ ، خودروی تیبا محصول گروه خودروسازی سایپا موفق به اخذ ۲ ستاره کیفی از شرکت بازرسی کیفیت […]