• تبلیغات دارو قانونی شد؟

    تصویر روز: رییس مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود محیط کسب و کار به این سوال که آیا تبلیغات دارو مجوز گرفته است یا خیر پاسخ می‌دهد. به گزارش تصویر […]