• توسعه پایدار زیر ساخت ها مهم ترین گام برای تقویت گردشگری است

    توسعه پایدار زیرساخت های صنعت توریسم در کشور مهم ترین گام برای تقویت گردشگری است.

    مهران فرزین مشاور عالی کانون راهنمایان گردشگری کشور در گردهمایی نمایندگان انجمن های صنفی راهنمایان گردشگری استان ها با بیان مطلب فوق افزود : تفریح و استراحت جز لاینفک زندگی انسان امروزی است و گردشگری به یک موضوع مهم فرهنگی و اجتماعی تبدیل گردیده است.