• خرید و فروش مسکن متوقف شد

    تصویر روز: نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس گفت: این احتمال وجود دارد که با مهار کرونا در کشور شاهد افزایش نرخ و قیمت در بخش های اقتصادی اصلی باشیم، یعنی […]