فرودگاه

تقاضای جهانی سفر 16.6 درصد افزایش یافت

یاتا اعلام کرد: تقاضای جهانی مسافر در ژانویه 16.6 درصد افزایش یافته است

تصویر روز – انجمن بین‌المللی حمل‌ونقل هوایی (IATA) داده‌های مربوط به تقاضای جهانی مسافر در ژانویه 2024 را منتشر کرد که نشان‌دهنده شروع قوی برای سال است.

به گزارش خبرگزاری وام امارات ، کل تقاضا که بر حسب کیلومترهای مسافری (RPK) اندازه گیری می شود، 16.6 درصد افزایش یافته است. ظرفیت کل، برحسب کیلومتر صندلی در دسترس (ASK)، 14.1 درصد افزایش یافته است. ضریب بار 79.9 درصد بوده که 1.7 واحد درصد افزایش داشته است.

تقاضای بین المللی 20.8 درصد افزایش یافت، ظرفیت 20.9 درصد افزایش یافت و ضریب بار در 79.7 درصد باقی ماند که تغییری نشان نداد. تقاضای داخلی 10.4 درصد افزایش، ظرفیت 4.6 درصد افزایش یافت و ضریب بار 80.2 درصد افزایش یافت که 4.2 واحد درصد افزایش داشت.

 ویلی والش، مدیرکل یاتا گفت: ما به دنبال سیاست‌هایی از سوی دولت‌ها خواهیم بود که به هوانوردی برای کاهش هزینه‌ها، بهبود کارایی و پیشرفت به سمت انتشار گاز CO2 خالص تا سال 2050 کمک کند.

خطوط هوایی آسیا-اقیانوسیه شاهد افزایش 45.4 درصدی در ترافیک ژانویه 2024 نسبت به ژانویه 2023 بودند که به بهبود سریع منطقه پس از لغو محدودیت های همه گیر ادامه داد.  ظرفیت 48.1 درصد افزایش یافت و ضریب بار با 1.5 واحد درصد کاهش به 82.6 درصد رسید. نرخ رشد فوق‌العاده قوی عمدتاً به چین مربوط می‌شود که در مراحل اولیه لغو محدودیت‌های سفر COVID-19 در ژانویه 2023 بود.
بهبود در مسیرهای اصلی بین‌المللی به/از آسیا-اقیانوسیه هنوز عقب است، اما مسیرهایی مانند آسیا-خاورمیانه از سطح قبل از همه‌گیری فراتر رفته است.

ترافیک شرکت‌های اروپایی در ژانویه 2024 نسبت به ژانویه 2023 10.8 درصد افزایش یافت. ظرفیت 10.7 درصد افزایش یافت و ضریب بار با 0.1 درصد افزایش به 77.3 درصد رسید. مسیرهای بین اروپا و آمریکای شمالی به شدت پس از همه گیری بهبود یافته و 6.5 درصد بیشتر از ژانویه 2020 است.

خطوط هوایی خاورمیانه 16.2 درصد در ترافیک ژانویه 2024 نسبت به سال گذشته افزایش داشته است. ظرفیت 15.7 درصد افزایش یافت و ضریب بار با 0.4 درصد افزایش به 79.9 درصد رسید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *