114713 249

ریسک و مسولیت های قانونی

تصویر روز: ”چهارده نهاد و شخص مقصر در حادثه پلاسکو معرفی شدند”’

در خبرهای منتشر شده رسانه ها در تاریخ ۲/ ۳ /۱۳۹۷ اطلاعیه دادستانی محترم تهران پس از چندین ماه مطالعه و رسیدگی قضایی دقیق به علل رخداد حادثه آتش سوزی ساختمان پلاسکو منتشر گردید که در آن چهارده نهاد و شخص حقوقی و حقیقی مقصران این حادثه شناخته شده و معرفی گردیده اند .

در خلاصه اطلاعیه منتشر شده اشاره بر این نکته گردیده است که دادستانی محترم تهران در حین رسیدگی به موضوع این پرونده خسارت نظریه های کارشناسان مجرب و بادانش رشته های مختلف تخصصی و علمی را مد نظر قرار داده اند و به دقت از زوایای مختلف این حادثه و مسولیت های قانونی اشخاص حقیقی و حقوقی مسول در این حادثه را مطالعه و بررسی نموده اند .

بدون شک این روش بررسی یک پرونده مهم خسارت، یکی از ارزشمند ترین و کاملترین روش رسیدگی به خسارتهای رخداده و گزارش کامل رسیدگی قضایی این پرونده میتواند بعنوان یک منبع و مرجع آموزشی و مطالعاتی مورد استفاده علمی و تجربی اساتید و مدیران و کارشناسان چندین رشته تخصصی در دانشگاهها ،نهادهای دولتی و شرکت های بخش خصوصی قرار گیرد .

اهمیت نحوه رسیدگی و دقت در مطالعات تعیین قدرالسهم و میزان قصور اشخاص در حادثه ساختمان پلاسکو و نوع مسولیت هریک از نهاد ها و اشخاص معرفی شده وقتی بیشتر درک میشود که بدانیم واقعه تلخ آتش سوزی ساختمان پلاسکو ،جدیت و دقت رسیدگی قوه محترم قضاییه در این گونه حوادث جدای از اجرای دقیق قوانین ذیربط ،موجب آغاز فصل نوینی از الزام به انجام تکالیف و مسولیت های قانونی – حرفه ای و اجتماعی همه اشخاص حقیقی و حقوقی در کشورمان خواهد شد و قطعا در ارتقا ضریب و افزایش فرهنگ ایمنی تاثیر بسزایی خواهد گذارد.

این گزارش و روش اصولی رسیدگی قضایی به حادثه پلاسکو ،در واقع به تمام اشخاصی که در مسولیت ها و انجام تکالیف قانونی مقرره خویش قصور و سهل انگاری مینمایند، هشدار میدهد که بی توجه ای به اجرای دقیق مفاد قوانین مصوب در حیطه وظایف آنان که منجر به ایجاد ریسک و خسارت برای هموطنان شود و خسارتهای جانی و مالی ببار آورد ،آنها را مکلف و ملزم به پاسخگویی قانونی و محکومیت مقصران به جبران خسارتها در حق خسارت دیدگان از سوی قوه قضاییه بدون اغماض خواهد نمود.

این رسیدگی قضایی دقیق به یک پرونده خسارت از سوی قوه محترم قضاییه و قضات مجرب و آگاه ،فصل نوین و ارزنده ای را در راستای پیاده سازی فرآیند#مدیریت ریسک و الزام به اجرای دقیق این دانش در کلیه نهادهای رسمی و مراکز شغلی و ساختمانهای شهری و روستایی فراهم میسازد .

انشاالله ،انتشار متن کامل گزارش و علل و میزان قصور هر چهارده نهاد و اشخاصی که بعلت قصور در حادثه پلاسکو ،مقصر شناخته شده اند ،شرایط تحلیل دقیقتر آموزشی و # ,,فرهنگ سازی ریسک و بیمه ,, در ایران را فراهم خواهد ساخت و میتوان با تجربه حاصل از آن، برنامه ریزی و سازماندهی اقدامات پیشگیرانه و ایمنی و طراحی پوشش های بیمه ای متناسب و مناسب حمایتی جامع را برای هموطنان عزیز در مناطق شهری و روستایی در سطح کشور را طراحی و به منصه اجرا گذارد.

از قوه محترم قضاییه و دادستانی محترم تهران و کارشناسان رسمی دادگستری که نهایت دقت و جدیت در رسیدگی و تعیین علل و میزان قصور هریک از اشخاص در حادثه پلاسکو را مبذول نموده اند ،نهایت تشکر و قدردانی را نموده و تاکید میگردد ،این اقدام اصولی قضایی فصل نوینی از اجرای دقیق مسولیت ها و تکالیف قانونی و اجتماعی اشخاص را برای جامعه رو به توسعه کشورمان موجب خواهد شد و بدین ترتیب تجربه و محکومیت مقصران حادثه تلخ پلاسکو منتج به فرهنگ پیشگیری وسلب توجیه عدم توجه به عوامل رخداد ریسک ها در کشورمان خواهد گردید.

حاجی اشرفی

کارشناس رسمی دادگستری در امور بیمه 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *