• کاهش ذخایر آب سدهای کشور

    تصویر روز: آمار دفتر اطلاعات و داده‌های آب کشور نشان می‌دهد، با سپری شدن ۲۸۳ روز از سال آبی جاری (از ابتدای مهرماه ۱۴۰۰ تا تا ۱۱ تیرماه ۱۴۰۱) میزان […]

    مصرف برق در تهران رکورد زد

    تصویر روز: مدیرعامل شرکت مدیریت شبکه برق ایران گفت: امروز(شنبه) همزمان با سراسر کشور، مصرف برق در تهران نیز رکورد شکست. به گزارش شرکت مدیریت شبکه برق ایران، «مصطفی رجبی […]

    شبکه برق کشور پایدار است

    تصویر روز: مرکز ملی راهبری شبکه برق کشور اعلام کرد شبکه برق کشور پایدار است و‌هیچ محدودیتی در تامین برق مشترکان وجود ندارد. مصطفی رجبی مشهدی مدیرعامل شرکت مدیریت شبکه […]