• سایپا باز هم رکورد زد

    تصویر روز: رکورد تولید روزانه خودرو در گروه سایپا با تولید بیش از ۲ هزار و ۳۰۰ دستگاه در هفته گذشته شکسته شد و به میانگین روزانه ۱۸۰۰دستگاه رسید. به […]

    تولید سواری افزایش یافت

    تصویر روز: تولید خودروهای سواری در تمام خودروسازان داخلی به جز یک شرکت، با افزایش همراه بوده است. به گزارش ایسنا، دی ماه امسال تولید انواع خودروهای سواری با رشد […]