• صراف الکترونیک آمد

    تصویر روز : مدیر امور طرح و برنامه بانک ملت با اعلام نصب اولین دستگاه صراف الکترونیک کاملا مکانیزه در ایران، از برنامه ریزی برای فعال سازی دستگاه دیگر در […]