hasanpor.2

انتقاد شدید رییس بسیج اصناف از نابسامانی بازار مرغ

تصویر روز: رییس سازمان بسیج اصناف ، بازاریان و فعالان اقتصادی کشور از وضعیت نابسامان بازار مرغ و عملکرد ضعیف مسئولان دستگاه های ذی ربط به شدت انتقاد کرد.
به گزارش روابط عمومی بسیج اصناف کشور دکتر غلامرضا حسن پور عضو هیات عالی نظارت برسازمان های صنفی  اعلام کرد: به فرموده پیامبراعظم هرکس یک شب درآرزوی گرانی برامت من باشد،خداونداعمال اوراتباه میکند.
وی افزود: باکمال تاسف ‌وتعجب هرروز شاهدگرانی های بی دلیل وسازماندهی شده هستم که مورداخیرآن گرانی مرغ توسط قرارگاه به اصطلاح ساماندهی به مسولیت وزیرکشاورزی وعضویت برخی وزارتخانه ها ونماینده گانی ازسایرقواهستیم.
وی تصریح کرد: وقتی مسئولان محترم درسطوح مختلف نتوانستندمعضل تامین،تولید وتوزیع مرغ راحل کنند،به یکباره تسلیم برخی زیادی خواهی ها شده وبه جای حل مسآله،صورت مساله راپاک کردند وناگهان قیمت مرغ در اولین جلسه قرارگاه ساماندهی مرغ بیش ازبیست درصدافزایش یافت!
به گفته وی ادعای اولیه آقایان مسئول بویژه دروزارت کشاورزی، درتمام جلسات اعم ازجلسات وزارتخانه ومجلس شورای اسلامی که بنده نیزحضورداشتم ورسانه هابه آن پرداحتنداین بودکه درتامین وتولیدمرغ هیچ گونه مشکلی نیست وتمام مشکلات به توزیع ونظارت برمیگردد.
وی تاکید کرد: برای رفع این مشکل ادعایی،وبه درخواست وزیرصنعت،معدن وتجارت، بسیج اصناف کشوربا ارائه طرح “کاسب امین” وطرح”همیاران بازرسی” واردمیدان شد وبدون هیچ چشم داشتی وباساماندهی نیروهای داوطلب درمرحله اول حدود 10 هزار واحد صنفی امین رابرای توزیع اقلام ضروری بویژه مرغ به سازمانهای صمت سراسر کشورمعرفی نمود و4هزار بازرس افتخاری نیز دراختیاراتاق اصناف وسازمانهای صمت قرار داد ولی باکمال تاسف مرغ مورد نیازمردم هیچ گاه تامین نشد و مقدارمرغ توزیع شده بامیزان مصرف تفاوت فاحشی داشت.

morgh.3
رییس بسیج اصناف کشور گفت: به طورمثال درروزهای دهم،یازدهم ودوازدهم فروردین کل مرغ توزیع شده برای مصرف استان تهران(تهران بزرگ وشهرستانهای تهران) به طورمیانگین ۲۵۰تن بود درحالی که مصرف خانوار در استان تهران درشرایط عادی حدودهزارتن است.به عبارتی در دوماه گذشته هیچ گاه نیاز هزار تنی استان تهران علی رغم همه ادعاهامبنی برجوجه ریزی گسترده وحتی ادعای توانمندی درصادادت مرغ، تآمین نشد.
سوال اساسی اینجاست که علت کمبودمرغ وچندنرخی شدن آن وایجادبازارسیاه چیست؟
دکتر حسن پور اظهارداشت: افزایش قیمت مرغ چه رابطه ای با اشباع بازاردارد؟این سوال میتواند یک پاسخ داشته باشد وآن اینکه دست هایی برای ایجاد کمبود کاذب مرغ درکاربوده تا همه را مجبور به تمکین درخصوص افزایش قیمت کنند واین عوامل آشکار وپنهان موفق شدندکه هم مردم راشرایط شیوع ویروس کرونا درصف های طولانی مرغ قرارداده و هم مرغ راباقیمت آزادحتی دوبرابرقیمت مصوب بفروشندوهم درنهایت قیمت مرغ رارسماافزایش دهند.
عضو هیات عالی نظارت برسازمان های صنفی می گوید: این درحالی است که به گفته مسولین تمام نهاده های با ارز ۴۲۰۰ به مرغداری ها تحویل داده شده ویکبارازجیب مردم این یارانه پرداخت شده است و هیچ اتفاق دیگری که بتواند در افزایش قیمت مرغ موثرباشد، نیفتاده است.
وی تاکید کرد: قطعا ما باافزایش قیمت مرغ مخالفیم زیرامردم تحت فشارهایی اقتصادی هستندو سزاوارنیست که بیش ازاین تحت فشارقرارگیرند بویژه در آستانه ماه مبارک رمضان بلکه راه کارآن را اعمال مدیریت صحیح ویکپارچه وصدور مجوزهای جدید برای راه اندازی مرغداریها وکشتارگاههای جدید به بخش خصوصی میدانیم.
دکتر حسن پور اعلام کرد: بسیج اصناف آمادگی خود را برای رفع این معضل بابکارگیری تمام ظرفیت ها به شرط واگذاری اختیارات کامل توسط دولت محترم، اعلام می دارد. همان گونه که درمدیریت ماسک درکشور کارنامه خوبی را ارائه داد.
وی در پایان با انتتقاد از عملکرد برخی مسئولان و عدم دسترسی به آنها در این ایام خاص گفت: برخی مسئولان چند روز مانده به پایان سال کشور را برای گذراندن تعطیلات نوروزی ترک کرده وامکان برقراری هیچ ارتباطی با آنها وجودندارد. این درحالی است که دراین شرایط سخت مسولیت خطیری به عهده آنهاست.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *