جدیدترین آمار بیمه شدگان تامین اجتماعی اعلام شد

تصویر روز: مدیر کل امور فنی بیمه شدگان تامین اجتماعی، در آستانه روز تامین اجتماعی(٢۵ تیرماه) با حضور در برنامه” اینجا تهران است” رادیو تهران به سئوالات شنوندگان پاسخ داد.
به گزارش روابط عمومی سازمان تامین اجتماعی، منصور آتشی دراین برنامه با اشاره به حمایت های سازمان تامین اجتماعی گفت: خدماتی که فرد در هنگام بیمه پردازی به وی تعلق می گیرد، حمایت های مقطعی است و تعهدات کوتاه مدت سازمان تامین اجتماعی نام گرفته است از جمله کمک هزینه ازدواج، کمک هزینه اروتز و پروتز و…
وی افزود: حمایت هایی که بعد از بیمه پردازی به فرد تعلق می گیرد و به آن مستمری می گویند که شامل مستمری بازنشستگی، ازکارافتادگی و بازماندگان است که در ردیف حمایت های بلندمدت سازمان تامین اجتماعی قرار می گیرد.
آتشی با بیان اینکه طبق قانون تامین اجتماعی، هر فردی که در قبال دستمزد کار می کند، کارفرما موظف به پرداخت حق بیمه برای وی است، گفت: کارفرما مکلف است ٣٠درصد حق بیمه بیمه شده را به موقع به سازمان تامین اجتماعی پرداخت کند.
وی با اشاره به پرداخت مستمری از سوی سازمان تامین اجتماعی به عنوان یکی از مهمترین خدمات این سازمان گفت: ۴٢٠ میلیارد تومان برای مابه التفاوت افزایش مستمری فروردین ماه امسال بازنشستگان و مستمری بگیران اختصاص یافته است.
مدیر کل امور فنی بیمه شدگان سازمان تامین اجتماعی، با بیان اینکه همسر، پدر و مادر و فرزندان بیمه شده در صورت فوت بیمه شده اصلی با احراز شرایط، مستمری بازماندگی دریافت می کنند، افزود: سن پدر از ۶٠ سال و سن مادر از ۵۵ سال باید گذشته باشد و تحت تکفل بیمه شده متوفی باشند تا مستمری بازماندگان به آنها تعلق بگیرد.
وی با بیان اینکه بیمه شدگان به صورت منظم سوابق بیمه ای خود را از طریق مراجعه به سایت سازمان تامین اجتماعی به نشانی WWW.TAMIN.IR بخش مشاهده سوابق پیگیری کنند، گفت: تا برای ارائه خدمات به آنها و پرداخت مستمری در آینده به مشکل برنخورند.
آتشی توصیه کرد کسانی که مزدبگیر نیستند و کارفرما هستند نیز خود را بیمه کنند و یا در صورتی که افراد قبلا سابقه پرداخت حق بیمه دارند و در حال حاضر اشتغال ندارند می توانند از طریق بیمه اختیاری تداوم بیمه پردازی کنند.
وی مجموع بیمه شدگان تامین اجتماعی در کشور را حدود ١۴ میلیون نفر اعلام کرد و گفت: بیمه شدگان اجباری بیش از ١٠ میلیون نفر، بیمه شدگان اختیاری ٧٠٠ هزار نفر، صاحبان حرف و مشاغل آزاد ٩٠٠ هزار نفر و مابقی گروههای دیگر هستند.
مدیر کل امور فنی بیمه شدگان با بیان اینکه برای دریافت مستمری بازنشستگی شرط سن و سابقه هر دو مهم است، اظهار داشت: آقایان با ۵٠ سال سن و ٣٠ سال سابقه یا ۶٠ سال سن و ٢٠ سال سابقه یا ٣۵ سال سابقه بدون شرط سنی می توانند بازنشسته شوند.
آتشی افزود: در مورد بازنشستگی خانم ها، سن ۵ سال کمتر می شود.
وی با تاکید بر اینکه خلا سوابق بیمه ای در گذشته قابل حل نیست، گفت: مگر بیمه شدگان مستنداتی دال بر اشتغال در آن زمان ها داشته باشند می توانند با ارائه آنها به شعب مربوطه ادعای بررسی سوابق کنند.

  • دیدگاهتان را بنویسید

    نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

    سه × سه =